ردیف                          عنوان پروژه                                  اعتبار مورد نیاز     
              

1                       اجرای فاز دو پارک غدیر                      4000 میلیون ریال

2            ساخت و تجهیز ایستگاه آتش نشانی          3000 میلیون ریال

3                  اجرای فاز دو پارک محله ای                    3500 میلیون ریال

4                   اجرای طرح پیاده رو سازی                     4000 میلیون ریال
 
5                      ساخت و ایجاد بازارچه                         2500 میلیون ریال
 
6             احداث خیابان 45 متری جنوبی                     4000 میلیون ریال

7                     ادامه خیابان حافظ                                1500 میلیون ریال

8                 ادامه خیابان ولی عصر                             1500 میلیون ریال

9              مطالعه دفع آبهای سطحی                          500 میلیون ریال

10     ادامه اجرای روشنایی بلوار ورودی                  1000 میلیون ریال

11               احداث خیابان دانش                                 1500 میلیون ریال

12   طرح مطالعه سند راهبردی چشم انداز              500 میلیون ریال

13             احداث میدان ولی عصر                             1000 میلیون ریال

14         زیر سازی و آسفالت کوچه ها                      5000 میلیون ریال

15          مطالعه طرح گردشگری شنبه                     500 میلیون ریال

17       ساماندهی گورستان-غسالخانه                    2000 میلیون ریال
                   و ماشین حمل جسد

18        مطالعه طرح مدیریت پسماند                         500 میلیون ریال

19    ادامه اجرای طرح تفکیک سیستم آب              500 میلیون ریال
               شرب از آب فضای سبز

20         خرید و نصب تابلوهای ترافیک و                   500 میلیون ریال
                  چراغهای راهنمایی

21           احداث زمین ورزشی محله ای                    600 میلیون ریال

22   مرمت قلعه تاریخی شهر شنبه و بازنده            10000 میلیون ریال
              سازی آن به کاربری مشخصحال باید دید فرمانداری شهرستان دشتی اعتبارات مورد نیاز کدام یک از پروژه های ذکر شده را در اختیار شهرداری شنبه خاهد گذاشت و مهمتر اینکه پایان سال جاری شاهد اجرای چه میزان از پروژه های پیشنهادی خاهیم بود.

با امید به آینده بهتر روز شمار این نشریه جهت تحقق خاسته ها هم اینک شروع بکار خاهد نمود.

امروز 348 روز مانده تا تحقق آنچه خاسته شده است.


با تشکر از مهندس فرجاد (شهردار محترم شهر) که اطلاعات بالا را در اختیار این نشریه گذاشتند.