درست هفدهمین ساعت از روز هفدهم اسفند ماه نود و یک بود که دومین کارگاه تخصصی نقد و بررسی شعر و داستان (کانون ادبی طلوع) استارت زده شد.

اینبار سالن کتابخانه عمومی شهر شنبه طبق قرار مهربانی ها میزبان سی و چند نفر از علاقمندن به ادبیات بود. دوستانی که هر چه بیشتر از شروع جلسه میگذشت بر جمعیتشان افزوده میشد.

شنبه زادگاه بزرگ شاعرانی است که عبور از نام بزرگشان به هیچ عنوان شدنی نیست  ولو اینکه خیلی ها سعی در حذف نامشان داشته باشند. اینجا زادگاه بزرگ شاعر ، ادیب و عالم جنوب ایران؛ محمد خان دشتی شمبه ای است . زادگاه بزرگ شاعران دیگری چون مرحوم حاج سید علی قمی بهبهانی ها؛ ملا علی افگانه ها و پروین افگانه هاست، چه بخاهیم و چه نخاهیم این نامها بر تارک تاریخ ادبیات این شهر حکاکی شده اند.

غلامرضا ابراهیمی (ا.دریا) رشته سخن را بدست گرفت تا اینگونه از شعر و ادبیات بگوید:

وی در ادامه گفته هایش به بحث تخصصی ویژگی های شعر امروز و ویژه تر به بحث زبان شعری پرداخت. زبان امروزی شعر از برجسته ترین مباحث تخصصی شعر بوده بطوریکه اگر زبان شعر  زبان عصر خود نباشد چه بسا که با استقبال چندانی مواجه نشده و مقبول نیفتد. لطفن برای رویت ادامه مطلب و تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید