زلزله کم بود سیل+اب هم آمد...

یک) از ساعت 20 شب گذشته تا ساعت 8 صبح امروز منطقه شنبه 19 مرتبه لرزید . بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در این منطقه پنج ریشتر با عمق هشت کیلومتر در ساعت 23 شب گذشته رخ داد.که2 واحد مسکونی در اثر این زمین لرزه تخریب شده‌است.

دو) عصر تا شامگاه چهارشنبه به مدت پنج ساعت 84 میلیمتر بارندگی در بخش زلزله زده شنبه و طسوج شهرستان دشتی بارید که بدلیل سیلابی بودن مشکلاتی درپی داشت.