خبرگزاری فارس: توزیع 500 چادر و 2000 تخته پتو در میان زلزله‌زدگان/ ترافیک شدید در جاده منتهی به شنبه


وقتی زبانت

زخم خیزرانی شهر را

بر سرم ویران کرد

             فلبم تیر کشید

 


اینک اما

    قلب زمین را

در همهمه گریه هایش

                 خاهیم درید

                          ما ایستاده ایم

                              به روشنی همین کلام

                                 به روشنی همین کنج و پستو

خاب هایمان پر از پرتگاه

بیداریمان پس لرزه

نام من "بم"

           " ورزقان"

             شهر من "شُـنبه"

چکمه پوشها

هر چقدر هم بخندند

                    شرافتمان را      به یونیفرمی نخواهیم فروخت

 

ما هنووووز هم ایستاده ایم

ایستاده ایم

و ایستاده می میریم...فرشید ابراهیمی