عبدالله عباسی وحدت رئیس شورای شهر شنبه شد.


برای مشاهده مطلب روی متن خبر کلیک کنید.