hgYk6Tz.jpg

نمایشگاه فرهنگی- هنری کودکان زلزله زده شهر شنبه در بوشهر

مکان: موزه جهاد دریایی

زمان: 5 الی 10 خرداد