هنوز یادمان نرفته است که زلزله آذرماه دشتستان چه قدر مصیبت به همراه داشت. از دست دادن هم وطنانمان (که تقدیر الهی بود)  یک طرف و خسارت ناشی از قصور مسولان طرف دیگر.

انگشت اشاره نگارنده بیمارستان شهید گنجی دشتستان است ، نه بخشهای دیگر . که اگر سعی در نگاشتن مطالب و قصورات دیگر باشد ، خود مثنوی هفتاد من کاغذ خاهد بود.

بگذریم...

افتتاح شتاب زده این بیمارستان و تخریب بخش های از آن بروایت تصاویر موجود در سایت ها و نشریات در این زلزله دردی بود که دل خیلی از اهالی قلم خصوصا منتقدان دولت نهم را به درد آورد. هنوز هم همگان اذعان دارند میشد با درایت بیشتر و عدم شتابزدگی به استحکام بیمارستان چند ده میلیاردی اندیشید و هیچ کسی خرده بر عدم افتتاحش نمیگرفت.

 

اینک مدت زمان زیادی نگذشته است که تکرار همین رویه ناصحیح ، دامن گیر اماکن افتتاح شده بخش های دیگرِ بلاد استان شده است. اینبار پیکان نقد اهالی قلم میتواند ، دولت دهم را نشانه برود. افتتاح شتاب زده و کارنامه پر کن مقام عالی ورزش استان {بخانید برای بقا} در زمان حضور وزیر ورزش برای زمین چمن شهر شُنبه - شهری که خود هنوزاهنوز زخمی از زلزله فروردین 92 است – برگ دیگری از تاریک روشن آخرین بازمانده های دولت نهم را ورق زد.

به گفته شاهدان محلی ، ناهمگونی مشهود چمن ، عدم تسطیح استاندارد و کشت نامرغوب آن طوری است که برای هر غیرورزشکاری براحتی قابل رویت است.  

زمین افتتاح شده که هنوز قابلیت برگزاری مطلوب یک مسابقه فوتبال را ندارد چگونه می تواند خاسته* به حق جوانان این شهر باشد؟ در حالی که جناب جمشیدی همان روز و بارهای دیگر در گفتگوهای خود اظهار داشته است :

عملیات اجرایی این پروژه سال گذشته  با اعتبار 6 میلیارد ریال در زمینی به مساحت هشت هزار و 400 متر مربع آغاز شد که شامل برق رسانی و پیاده رو سازی است.

وی ادامه داد: امروز با افتتاح این پروژه دل جوانان این شهر را شاد کردیم و امیدواریم بتوانیم در آینده  نیز گامهای موثری در سطح استان برداریم. (خبرگزاری مهر)

 

 

با این تفاسیر چند نکته پیش رو از نکات حائز اهمیت و چالشی است :

1)  به حق؛ خاسته ابتدایی جوانان این شهر وجود یک نمایندگی اداره جوانان و تربیت بدنی جهت ساماندهی امور است نه افتتاح شتابزده چمنی که پیمانکار در روز افتتاح زمین گوشه ای از چمن را بکند و در محوطه خالی از چمن زمین – برای افتتاح بگذارد.

2) زمین چمن یاد شده از یک چاه آب حفر شده توسط پیمانکار تزریق میشود که خود یکی از نکاتی تاریک ماجراست.  همگان خوب میدانیم اجازه حفر چاه طی چند سال  اخیر-  بواسطه خشکسالی و عدم تامین منابع آب های زیرزمینی - به هیچ کسی داده نشده است.

چاه یاد شده میتواند خود یکی از چالشهای جدی اداره جوانان و آب های زیر زمینی باشد. خاه با اجازه مالکین (کشاورزان) همسایه (!!!!!!)  باشد ، خاه بدون رضایت آنها. که در صورت بدون مجوز بودنش جرمی است قابل پیگیری. یادمان نرود که جز با موافقت و رضایت مراجع ذی صلاح ، همسایه ها هم نمیتوانند رضایتی برای حفر چاه بدهند.

3) استفاده از نیروی غیر تخصصی برای آبیاری چمنی که ظاهرا هنوز بطور قطعی تحویل نهاد تربیت بدنی نشده اما افتتاح شده است ، چالش دیگری است که قابل بررسی است. چه بسا نیروی یاد شده بخاطر عدم دریاف مطالباتش از پیمانکار کشت چمن ، از آبیاری امتناع ورزد. در این صورت آرزو میکنیم کسی باشد که بتواند مطالبات معوقه جناب آبیار (ببخشید نگهبان یا شاید هم نیروی خدماتی با هر عنوانی دیگر) را از پیمانکارش بستاند تا مانع از زیان به زمین شود.

 عدم توجه و نظارت کافی مسئولین ذیربط نتیجه ای جز اعمال زیان به بیت المال - همچون بیمارستان دشتستان - نخاهد داشت.


پایان نوشت:

البته یکی از اعضا فعال شورای شهر (خصوصا نرم افزاز واتساپ) مدعی  است این مساله را باید از سران شهر پیگیری کرد.

 نقل قول: لطفا این خبر را برای سران شهر بفرست. وقتی پول سیل بند  از کانون مسجد سجاد سر در میاورد باید اینم حال و روز چمن باشد.

.. و خودش را از سران شهر نمیداند.

: اگر بودم جرات نمیکردند هر غلطی که میخوان رو کاغذ بیاورند.

 

البته هنوز مشخص نیست ایشان با اعضا شورای شهر مشکل دارد یا مسجد!!!! که وای به حال ما اگر قصدش مخالفت با مسجد باشد.
پ.ن:

خاسته = خواسته

بد نیست این رسم الخط جدید را بیاموزیم.