صادر شدن چک ده میلیون ریالی (10000000) برای باشگاه ورزشی فجر1 شنبه - که اینروزها هیچگونه فعالیت ورزشی (حتا منچ و مارپله) ندارد، امید همه ورزش دوستان را زنده نگه خاهد داشت.

از کجا معلوم شاید شهرداری شُنبه توانایی پرداخت هزینه کارلوس کی روش هم با این بذل و بخشش های بیهوده داشته باشد.

دوستان مچکریم..

 

تصویب شدن هزینه بیست میلیون  (20000000) ریالی 2  (حق الجلسه) برای اعضای فخیم شورای شهر آنهم برای چهار ماه ، مایه مباهات است.

البته دوستان3 مدعی بودند رقابتشان در زمان انتخابات دریافت حق نوکری مردم است.

باز هم مچکریم...

 

 

 پ .ن:

1-  این پرداخت هزینه هیچ ربطی به حضور پر رنگ بچه های فجر در شورای اسلامی ندارد.

2- اگر هر ماه چهار جلسه و مدت زمان برگزاری هر جلسه دو ساعت باشد ، هزینه هر ساعت حضور در این جلسات  625000 ریال می باشد ، که اگر بنا را بر ده ساعت جلسه در ماه بگذاریم هر ساعت هزینه ای برابر با 500000 ریال به همراه خاهد داشت. یعنی تقریبن یک و نیم برابر کار در مدت زمان مشابه یک دستگاه لودر

3- از حق نگذریم که بعضی از دوستان چندان رغبتی هم به دریافت این هزینه نداشتند اما نظر جمع بود...