زلزله فروردین 92 شهر شنبه (استان بوشهر) باعث شد آنها که مدعی مردمداری بودند را بهتر و بیشتر بشناسیم.دوستانی یافتیم که بودنشان تمامی ندارد.

مسولین، هنرمندان ، ورزشکاران و اصحاب محترم رسانه که هیچ گاه تنهایمان نگذاشتند. 

رسالت خطیر اهالی رسانه، با حضور تیم رسانه ورزش و انجام بازی خیرخواهانه شان اوج سرانجامی بود. حضور "مهدی نفر" عزیز به همراه دیگر ورزشکاران رسانه ای ، فراموش نشدنی است.

و اینک داغ مهدی عزیز...

عبدالله عباسی وحدت -رییس شورای اسلامی شهر شنبه - با ارسال یادداشتی فقدان این خبرنگار عزیز را به جامعه خبری کشور تسلیت گفت.

 

 تنها خداست که می ماند..

 

هر جا دلی می لرزد

آنجا خانه ی من است..

 

مهدی نفر عزیز!

این "تپش واژه ها"ی مهربان دل تو بود در همدردی با مردمان دیار من در "زلزله فروردین 92شهر شنبه"..

بار دیگر با "تكانه ی خبر پرپر شدنت" دل مان از دستمان افتاد و در اندوه ناگهان تو "آوار" شدیم..

آری دیروز با اصحاب رسانه به تسلی مان آمده بودی. "فراموشمان نكرده بودی, فراموشمان نمی شوی.."

 

 

عبدالله عباسی وحدت      

شورای اسلامی شهرشنبه (شهرستان دشتی- استان بوشهر)