ششمین همایش ملی در طواف حریم شهادت در خرمشهر به مدت دو روز برگزار شد...
 

ششمین همایش ملی در طواف حریم شهادت در خرمشهر به مدت دو روز برگزار شد این همایش به دانش آموزان و فرهنگیان سراسر کشور اختصاص داشت و از برگزیدگان تجلیل بعمل آمد.

در این جشنواره غلامرضا ابراهیمی شاعر بوشهری موفق به کسب مقام برتر این جشنواره شد.‏