نقدی بر عملکرد شورای شهر شـُـنبه

همواره مردم بعنوان اصلی ترین موکلان اعضای شورای شهر این حق را برای خود قائلند که از اقدامات منتخبین خود آگاه شده و بدانند پرداخت اعتبار دیوار کشی تا 7 روز آیندهآنها چگونه از اعتمادشان حمایت می کنند.

نهم اردیبهشت ماه بعنوان روز شوراها نامگذاری گردیده است. ضمن تبریک این روز به اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا، دراین نوشتار نقدی خواهیم زد بر عملکرد شورای اسلامی شهرشنـُبه که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

به زعم نگارنده،  شورای چهارم شهر شُنبه در حالی دومین سال فعالیت خود را به پایان برد که چندان عملکرد قابل دفاعی نداشته است.

کشمکش های انتخاب رئیس شورا در سال اول و ایجاد شکاف در شورا ، همراه همیشگی شورای شهر زلزله زده شنبه بوده است.

عدم نظارت دقیق بر پاره ای از امور جاری شهر ، وضعیت تحصیلی دانش آموزان و مدارس ، مسایل مرتبط به بازسازی دیوار منازل مسکونی و... ،عدم نظارت و دخالت مستقیم به مجوعه شهرداری و فعالیت ها، بدهی شهرداری به پیمانکاران مختلف پروژه ها و شکایت آنها از مجموعه شهرداری که منجر به محکومیت این نهاد شد، مسایل جاری جوانان و ورزش1، عدم پیگری منتج به وصول نتیجه قطعی برای داشتن نمایندگی ادارات اساسی در شهر شنبه ( بعنوان مرکز بخش) از قبیل بانک 2 و ... ، عدم استفاده از خرد جمعی، عدم ارائه راهکار جهت جلوگیری از مهاجرت قشر تحصیل کرده و...  از جمله نواقص اصولی و بنیادین این مجوعه در دو سال نخست بود که خدا را شکر ، به تدریج و با کمرنگ شدن اختلافات داخلی اعضا به تحقق بعضی از آنها طی روز و یا ماههای اخیر انجامید. البته بی انصافی است اگر بگوییم شورای شهر در همه امور مطلقاً ضعیف عمل کرداه اند.

سال نخست اختلافات داخلی این مجموعه چنان نمود پیدا کرد که کم کمک عده ای از ایشان می خواستند از مسئولیت استعفا و طبق بعضی شایعات غیر موثق، تا مرز برکناری  پیش بروند. اختلافاتی که ابتدا بخاطر عزل و یا استعفای محترمانه شهردار بومی سابق – علیرغم مقبولیت نسبی ایشان  - بین تعدادی از اعضای شورا ایجاد شده بود با معرفی گزینه های مختلف افراد غیربومی برای احراز سمت خدمتگذاری (شهردار) مردم - توسط اعضا - به اوج رسید تا در نهایت با درایت یکی دو نفر از اعضا، شهردار مشخص و سکان هدایت شهرداری به ایشان سپرده شود  .. اگر چه این نیز پایان کار نبود و اختلافات  داخلی در شورای شهر همچنان وجود داشت منتها تجربه یکساله ایشان باعث شد این بار دعواهایشان کمتر علنی شود.

شورایی که قرار بود اتاق شیشه ای باشد و مردم و رسانه ها در جریان فعالیت های آنها قرار گیرند،سعی کردند کمتر خود را پاسخگوی افکار عمومی و نیازهای مردم بدانند و هر کدام مسولیت را به دیگری می سپردند. (متاسفانه بعد از ساعتی جستجو – جز اندکی مصاحبه دست و پا شکسته – بیلان عملکردی از این مجموعه در رسانه ها ندیدم) .

امید است در طلیعه سومین سال فعالیت این شورا،اعضای شورای شهر شــُنبه به خود آمده و تلاش کنند آنچه شایسته مردم شریف شهر است را تحقق بخشیده و با مردم شفاف تر باشند.

کلام آخر؛

دست تک  تک اعضای شورای شهر را به گرمی میفشارم و به پاس قبول مسئولیت خدمتگذاری شان می بوسم..

 

 

 

 

پ .ن :

1- مبالغی نقدی به بعضی از تیم های ورزشی کمک شده است . 

2- دفتر خدمات ارتباطی و پست بانک از تلاشهای ادوار گذشته شورای شهر است. اگر چه اینک در غالب روستای کوچک نیز پست بانک وجود دارد.