کارگاه شعر جوان بوشهر با قرائت چند شعر کوتاه از "شهاب مقربین" یکی از پیشگامان ساده نویسی در شعر امروز آغاز گردید.‏
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان بوشهر :در ابتدای این جلسه مدرس کارگاه ؛ "غلامرضا ابراهیمی" بعد از خوش آمدگویی به حاضران در جلسه به پیشینه ساده نویسی در ادبیات امروز که ریشه در مانیفست ادبی نیما دارد اشاره کرد و افزود : ساده نویسی نقطه ی مقابل دشوار نویسی نیست.یک شعر ناب برای اینکه ریشه های جان مخاطب را تسخیر کند نیازمند بر زمین نهادن بارهای اضافی بر شانه های ظریف متن است.تکاندن شانه ی صبور شعر از بارهای سنگین اندیشه های غامض و تکنیک های فسیل شده موجب نوعی زلالینگی شده که از آن به "ساده نویسی" تعبیر می شود و می توان در آن نیز به نمونه هایی از آسیب های شعر امروز در مقابل ساده نویسی اشاره کرد.‏

بعد از اتمام سخنان ابراهیمی حضار در نشست به نقد مفصل شعر "سید یوسف صالحی"  از شاعران خوش قریحه دشتی پرداختند.در پایان این محفل مهدی دهقان، علیرضا کبگانی ، زینب یوسفی و... شعرهای خود را قرائت نمودند.‏

شایان ذکر است کارگاه شعر جوان حوزه هنری؛ سه شنبه  ها راس ساعت 17 در سالن جلسات حوزه هنری بوشهر برگزار می گردد. ‏