به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی، غرفه صنایع دستی و غذایی شهرستان دشتی با مسئولیت ابراهیم ابراهیمی مسئول فرهنگسرای شنبه در جشنواره ملی مسابقات بومی محلی کشور حائز مقام برتر شد.

در این نمایشگاه انواع صنایع دستی و غذایی شهرستان دشتی در معرض دید عموم قرار داشت و همزمان شیرینی هایی چون رنگینک و حلوای خرمایی نیز طبخ و از حاضرین پذیرایی می شد.

تعدادی از هنرجویان و شاگردان ابراهیمی در فرهنگسرای امید شهر شنبه نیز وی را همراهی می کردند و در تیم بازی محلی نیز حائز مقام برتر در طناب کشی و در مجموع چهارم کشوری شدند.